Väärtused | Design Works OÜ


- hoolivus ja sihikindlus

- ausus ja vastutustunne

- suurepärane kvaliteet ja toimiv teenus

- koostöövõime ja üksteise austamine

- pidev areng